Poskytované služby

Společnost zajišťuje zejména tyto obecně prospěšné služby:

- podpora rozvoje kontaktů mezi regiony,

- informační, poradenské a servisní služby v oblasti evropské integrace a institucí Evropské unie,

- sledování a analýza regionálních, národních i evropských strategických cílů,

- pořádání odborných seminářů, školení, konferencí, vzdělávacích a propagačních akcí,

- publikační činnost.